Ön söz

Content Image

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ötən qısa tarixi dövr ərzində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və gərgin fəaliyyəti nəticəsində, ağır ilkin şərtlərə baxmayaraq, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası sahəsində çox böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Ən böyük nailiyyət isə ondan ibarətdir ki, bu dövrdə ölkəmizdə aparılan müstəqil dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi islahatların və inkişafın mahiyyət etibarı ilə yeni bir modeli - Azərbaycan modeli yaranmışdır. İqtisadi inkişafı təmin edən əsas amillərdən biri kapital qoyuluşunun dinamikasıdır. Belə ki, kapital qoyuluşuna yönəldilən investisiya istehsalın artması ilə yanaşı yeni müəssisələrin, təhsil, səhiyyə, yaşayış və digər sosial obyektlərin tikilib istismara veriməsinə, yeni iş yerlərinin yaradılmasına xidmət edir. Ölkədə səhiyyə sahəsində aparılan islahatlar, Prezident İlham Əliyevin sərəncam və tapşırıqlarına əsasən tikilib istifadəyə verilən, yenidən qurulan tibb ocaqları Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafının bu gün ən yüksək səviyyədə davam etdiyini göstərir. Azərbaycanda səhiyyənin inkişafında Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın və onun rəhbərlik etdiyi Fondun xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Ölkə prezidentinin sərəncam və tapşırıqlarını nəzərə alaraq rəhbəri olduğum “Azər İnşaat Qranit” MMC şirkətinin əsas məqsədi müasir Azərbaycanın inkişafı və uğurları naminə çalışmaqdır. Biz də öz növbəmizdə şəhərimizi bəzəyən əsrarəngiz və möhtəşəm yaşayış binalarının, eləcə də ictimai və sosial binaların tikilib istismara verilməsində bacarıq və imkanlarımızı əsirgəməyəcəyik.

“Azər İnşaat Qranit” MMC-nin təsisçisi Əvəz Şükürov

Dizayn

İnteryer eskiz və dizayn layihə,Eksteryer eskiz və dizayn layihə,Landşaft eskiz və dizayn layihə işlərinin təcrübəli dizaynerlərimiz tərəfindən hazırlanması

Təmir

İstənilən inzibati, ictimai və şəxsi obyektlərin, ofislərin və mənzillərin təmiri, Mütəxəssislər tərəfindən smetanın hazırlanması, Mütəxəssilərin baxışı və konsultasiyası

Tikinti

İstənilən inzibati, ictimai və şəxsi obyektlərin, ofislərin və mənzillərin tikintisi, Mütəxəssislər tərəfindən smetanın hazırlanması, Mütəxəssilərin baxışı və konsultasiyası, Tikinti işlərinin

Bizim layihələr

BÜTÜN LAYİHƏLƏR

PARTNYORLAR :

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo

Viziyonumuz:

 İşçiləri və müştəriləri ilə birlikdə şəffaflıq prinsiplərinə əsaslanaraq müasir keyfiyyət standartlarına uyğun istehsal etdiyi məhsul və xidmətlərində fərqlilik yaradan, Azərbaycanda və beynəlxalq aləmdə etibar və sabitlik nümunəsi olan qurum olmaq.

Azər inshaat, Granit

Təşkilatımız istər keyfiyyət istərsədə qiymət rəqabəti cəhətdən etibarlı məhsulları bazara təqdim etmək məqsədi güdür. Təşkilatımız müştərilərlə əlaqələrini dürüstlük üzərində qurduğu kimi, öz işçiləri ilə də, ədalətli əmək haqqı və sosial siyasətlərini tətbiq edən, fəaliyyət göstərdiyi ölkənin vəziyyətinə görə, işçilərinin şərtlərini ölkənin ümumi ortalamasından yüksək olaraq təmin edən, ticarətə dayanan gəlir məqsədli bir quruluşdur.

Azər inshaat, Granit

Top